Ritueel op maat
om te vieren of te eren

“‘Bitter’, zei de Krekel.
Soms meende hij zijn sombere gevoel te kunnen proeven.
De Beer knikte. ‘Ik weet wat je bedoelt.
Ik heb eens een sombere taart gemaakt.’”

– Toon Tellegen

– Rites de Passage –

Rituelen voor transitie, vreugde en rouw in het leven.

Lao-Tse zei ooit: “Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them – that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like”.

Het is heerlijk om geluk over je heen te laten komen en makkelijk om je niet te verzetten tegen de blijdschap die je voelt.

Hoe anders is dat als verlies ons overkomt. Het valt niet altijd mee om je niet te verzetten tegen gevoel van verlies, behalve in het moment dat je je niet verzet. Dan mag het er zijn en wordt het minder zwaar.

Rituelen helpen je om overgangen in je leven te maken.

Sommige overgangen wil je vieren en markeren. Je geeft graag betekenis aan de geboorte van een kind, je veertigste verjaardag of een jubileum. Wat de reden van jouw blijdschap ook mag zijn. De slingers moet je zelf ophangen in het leven en daar werk ik met alle liefde aan mee.

De andere kant is natuurlijk verlies, dat ons op allerlei manieren kan overkomen. Misschien heb je afscheid moeten nemen van iets of iemand of ervaar je verdriet om iets waar in de samenleving veel minder plaats voor is, zoals ziekte, een abortus of ongewenst kinderloos zijn. Ook verlies van werk of een scheiding zijn gebeurtenissen waar ritueel vaak ontbreekt, terwijl het een louterend effect kan hebben.

Ik ontwerp en begeleid een passend ritueel op maat.

Samen met jou zorgen we voor ruimte, waar “we let reality be reality and let things flow forward….”

Ritueel op maat heeft een prijs op maat.